supervízia 12/2015

08.01.2016 08:37
Číslo faktúry 20151202
Predmet faktúry supervízia pre zamestnancov december/2015
Celková cena vrátane DPH 96,00 €
Dátum doručenia 3. 12. 2015
Dátum vyhotovenia 3. 12. 2015
Dodávateľ RESTARTING s. r. o.
Adresa dodávateľa 951 04 Malý Lapáš 276
IČO 47516640