supervízia 11/21

24.11.2021 11:36
Číslo faktúry 202135
Predmet faktúry skupinová supervízia 2hod
Celková cena vrátane DPH 88 €
Dátum doručenia 15.11.2021
Dátum vyhotovenia 15.11.2021
Dodávateľ RESTARTING s.r.o.
Adresa dodávateľa 951 04 Malý Lapáš 276
IČO 47516640