Supervízia 11/2019

14.11.2019 09:44
Číslo faktúry 412019
Predmet faktúry supervízia pre riadiaceho zamestnanca 6.11.2019
Celková cena vrátane DPH  80 €
Dátum doručenia 6.11.2019
Dátum vyhotovenia 6.11.2019
Dodávateľ RESTARTING s.r.o.
Adresa dodávateľa 95104 Malý Lapáš 276
IČO 47516640