supervízia 1/22

10.02.2022 11:06

 

Číslo faktúry 202202
Predmet faktúry skupinová supervízia 2 hod
individuálna supervízia 1,5 hod
Celková cena vrátane DPH 128 €
Dátum doručenia 31.01.2022
Dátum vyhotovenia 31.01.2022
Dodávateľ RESTARTING s.r.o.
Adresa dodávateľa 951 04 Malý Lapáš 276
IČO 47516640