supervízia 1/2020

20.02.2020 10:47
Číslo faktúry 2020001
Predmet faktúry supervízia 1 /2020
Celková cena vrátane DPH 80 €
Dátum doručenia 17.01.2020
Dátum vyhotovenia 17.01.2020
Dodávateľ RESTARTING s.r.o.
Adresa dodávateľa 951 04 Malý Lapáš 276
IČO 47516640