supervízia 1/2016

08.02.2016 09:09
Číslo faktúry 022016
Predmet faktúry supervízia pre zamestnancov január/2016
Celková cena vrátane DPH 66,00 €
Dátum doručenia 26. 1. 2016
Dátum vyhotovenia 26. 1. 2016
Dodávateľ RESTARTING s. r. o.
Adresa dodávateľa 951 04 Malý Lapáš 276
IČO 47516640