STORAGE, s.r.o.

15.08.2016 09:01
Číslo faktúry 60114
Predmet faktúry regálová zostava
Celková cena vrátane DPH 317,45 €
Dátum doručenia 07.07. 2016
Dátum vyhotovenia 07.07. 2016
Dodávateľ STORAGE, s.r.o.
Adresa dodávateľa Nové Mesto nad Váhom, Fándlyho 872/1
IČO 45965064