Slovak Telekom - internet 10/16

02.12.2016 10:10
Číslo faktúry 7609713408
Predmet faktúry za mobilný telefón (08.10.2016 - 07.11.2016)
Celková cena vrátane DPH 12,98 €
Dátum doručenia 07.11.2016
Dátum vyhotovenia 08.11.2016
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO 35763469

1