seminár pre soc. pracovníkov

19.07.2018 10:51
Číslo faktúry 10120918
Predmet faktúry seminár pre pracovníkov poskytujúcich sociálne služby
Celková cena vrátane DPH 402,00 €
Dátum doručenia 11.07.2018
Dátum vyhotovenia 11.07.2018
Dodávateľ RVC Martin
Adresa dodávateľa Nám. S.H.Vajanského1, 036 01 Martin
IČO 31938434