ročný poplatok - SRP

22.01.2019 09:21
Číslo faktúry 20180825
Predmet faktúry ročný poplatok  - SRP
Celková cena vrátane DPH 3,98 €
Dátum doručenia 31.12.2018
Dátum vyhotovenia 31.12.2018
Dodávateľ KOBRA S.B.S.
Adresa dodávateľa 951 15 Mojmírovce 995
IČO 30396131