ročný poplatok - SRP

10.01.2018 11:17
Číslo faktúry 20170811
Predmet faktúry ročný poplatok  - SRP
Celková cena vrátane DPH 3,98 €
Dátum doručenia 31.12.2017
Dátum vyhotovenia 31.12.2017
Dodávateľ KOBRA S.B.S.
Adresa dodávateľa 951 15 Mojmírovce 995
IČO 30396131