Režim prevádzky v máji 2021

26.04.2021 15:53

Aktuálny režim prevádzky je v súlade so Všeobecnými zásadami protiepidemických prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu MPSVaR účinnými od 21.4. 2021

Zmeny v režime prevádzky od 1. mája nájdete TU.