revízia elektrospotrebičov

26.06.2018 09:16
Číslo faktúry 180100058
Predmet faktúry revízia elektrospotrebičov
Celková cena vrátane DPH 130,68 €
Dátum doručenia 30.05.20182018
Dátum vyhotovenia 31.05.2018
Dodávateľ BECALEL, s.r.o.
Adresa dodávateľa Bučany 189, 919 28
IČO 36107344