Prevádzka spustená od 8.6.2020

05.06.2020 10:31

Na základe usmernenia Podmienky pre otvorenie ambulantných zariadení sociálnych služieb uverejneného MPSVaR, zo dňa 02.06.2020. spúšťame 08.06.2020 prevádzku pre znížený počet klientov. Podrobné informácie nájdete TU.