Prevádzka od 11.01.2021

08.01.2021 10:41

Vážení prijímatelia sociálnej služby, 

prijali sme opatrenia, počas ktorých môže prevádzka fungovať od 11.01.2021. Prosím, pozorne si ich preštudujte. 

Prevádzka v DSS od 11.01.2021.