prehliadka el. zariadenia 2014

19.12.2014 10:22
Číslo faktúry 140100035
Predmet faktúry odborná prehliadka a skúška el. zariadenia
Celková cena vrátane DPH 174,24 €
Dátum doručenia 16. 12.2014
Dátum vyhotovenia 16. 12. 2014
Dodávateľ Miroslav Seifert ENERGOSTAV
Adresa dodávateľa Petzvalova 14. 949 12 Nitra
IČO 11722231