Predĺženie lehoty na podanie 2%

27.04.2020 11:13


konom o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa predĺžila lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov až do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Príklad: ak vláda vyhlási obdobie pandémie za skončené napr. v júli 2020, vyhlásenie treba podať do 30. septembra 2020.