Obedy 5/14

06.06.2014 10:30
Číslo faktúry 140030
Predmet faktúry za stravu 05/2014
Celková cena vrátane DPH 557,50
Dátum doručenia 2.5.2014
Dátum vyhotovenia 31.5.2014
Dodávateľ Základná škola
Adresa dodávateľa Topoľova 8, 94901 Nitra
IČO 37865307