obedy

13.03.2019 08:51
Číslo faktúry 19100
Predmet faktúry obedy 
Celková cena vrátane DPH  30,12 €
Dátum doručenia 07.01.2019
Dátum vyhotovenia 11.01.2019
Dodávateľ Rauco, s.r.o.
Adresa dodávateľa Štúrova 21 a, 949 01 Nitra
IČO 46185984