obedy pre DSS od 20.02.2017 do 24.02.2017

13.03.2017 09:42
Číslo faktúry 2017003
Predmet faktúry obedy pre DSS od 20.02.2017 do 24.02.2017
Celková cena vrátane DPH 147,00 €
Dátum doručenia 24.02.2017
Dátum vyhotovenia 24.02.2017
Dodávateľ Ing. Eva Vrabcová
Adresa dodávateľa Ľ. Okánika 592/8, 949 01 Nitra
IČO 40951901