Obedy 9/2016

22.09.2016 11:05
Číslo faktúry 160056
Predmet faktúry za stravu 09/2016, 260 porcii
Celková cena vrátane DPH 579,80 €
Dátum doručenia 16.09.2016
Dátum vyhotovenia 16.09.2016
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307