Obedy 9/15

13.11.2015 08:50
Číslo faktúry 150054
Predmet faktúry za stravu 9/2015, 191 porcii
Celková cena vrátane DPH 425,93 €
Dátum doručenia 7. 10. 2015
Dátum vyhotovenia 7. 10. 2015
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307