Obedy 6/2016

15.08.2016 08:26
Číslo faktúry 160045
Predmet faktúry za stravu 06/2016, 265 porcii
Celková cena vrátane DPH 590,95 €
Dátum doručenia 29. 6. 2016
Dátum vyhotovenia 29. 6. 2016
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307