Obedy 6/15

07.07.2015 09:05
Číslo faktúry 150043
Predmet faktúry za stravu 6/2015, 271 porcii
Celková cena vrátane DPH 604,33 €
Dátum doručenia 29. 6. 2015
Dátum vyhotovenia 29. 6. 2015
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307