Obedy 6/14

08.07.2014 08:14
Číslo faktúry 140037
Predmet faktúry za stravu 06/2014
Celková cena vrátane DPH 602,10
Dátum doručenia 27.6.2014
Dátum vyhotovenia 27.6.2014
Dodávateľ Základná škola
Adresa dodávateľa Topoľova 8, 94901 Nitra
IČO 37865307