Obedy 5/2016

16.06.2016 09:10
Číslo faktúry 160038
Predmet faktúry za stravu 05/2016, 278 porcii
Celková cena vrátane DPH 619,94 €
Dátum doručenia 3. 6. 2016
Dátum vyhotovenia 3. 6. 2016
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307