Obedy 5/15

03.06.2015 10:53
Číslo faktúry 150040
Predmet faktúry za stravu 5/2015, 230 porcii
Celková cena vrátane DPH 512,90 €
Dátum doručenia 29. 5. 2015
Dátum vyhotovenia 29. 5. 2015
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307