Obedy 4/2016

16.06.2016 08:32
Číslo faktúry 160026
Predmet faktúry za stravu 04/2016, 268 porcii
Celková cena vrátane DPH 597,64 €
Dátum doručenia 29. 4. 2016
Dátum vyhotovenia 29. 4. 2016
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307