Obedy 4/15

07.05.2015 10:41
Číslo faktúry 150031
Predmet faktúry za stravu 4/2015, 189 porcii
Celková cena vrátane DPH 421,47 €
Dátum doručenia 30. 4. 2015
Dátum vyhotovenia 30. 4. 2015
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307