Obedy 3/2016

22.04.2016 10:11
Číslo faktúry 160024
Predmet faktúry za stravu 03/2016, 254 porcii
Celková cena vrátane DPH 566,42 €
Dátum doručenia 31. 3. 2016
Dátum vyhotovenia 31. 3. 2016
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307