Obedy 3/15

02.04.2015 08:08
Číslo faktúry 150024
Predmet faktúry za stravu 3/2015, 176 porcii
Celková cena vrátane DPH 392,48 €
Dátum doručenia 28. 3. 2015
Dátum vyhotovenia 28. 3. 2015
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307