Obedy 3/14

29.04.2014 10:52
Číslo faktúry 140019
Predmet faktúry za stravu 03/2014
Celková cena vrátane DPH 590,95
Dátum doručenia 3.4.2014
Dátum vyhotovenia 3.4.2014
Dodávateľ Základná škola
Adresa dodávateľa Topoľova 8, 94901 Nitra
IČO 37865307