Obedy 2/2016

16.03.2016 08:41
Číslo faktúry 160008
Predmet faktúry za stravu 02/2016, 256 porcii
Celková cena vrátane DPH 570,88 €
Dátum doručenia 1. 3. 2016
Dátum vyhotovenia 1. 3. 2016
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307