Obedy 2/15

31.03.2015 13:35
Číslo faktúry 150011
Predmet faktúry za stravu 2/2015, 222 porcii
Celková cena vrátane DPH 495,06 €
Dátum doručenia 27. 2. 2015
Dátum vyhotovenia 27. 2. 2015
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307