Obedy 2/14

16.04.2014 12:57
Číslo faktúry 140013
Predmet faktúry za stravu 02/2014
Celková cena vrátane DPH 579,80
Dátum doručenia 28.2.2014
Dátum vyhotovenia 28.02.2014
Dodávateľ Základná škola
Adresa dodávateľa Topoľova 8, 94901 Nitra
IČO 37865307