Obedy 12/2016

02.12.2016 09:12
Číslo faktúry 160072
Predmet faktúry za stravu 12/2016, 219 porcii
Celková cena vrátane DPH 488,37 €
Dátum doručenia 19.11.2016
Dátum vyhotovenia 19.11.2016
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307