Obedy 12/15

08.01.2016 09:36
Číslo faktúry 150083
Predmet faktúry za stravu 12/2015, 202 porcii
Celková cena vrátane DPH 450,46 €
Dátum doručenia 19. 12. 2015
Dátum vyhotovenia 19. 12. 2015
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307