Obedy 12/14

19.12.2014 10:21
Číslo faktúry 140060
Predmet faktúry za stravu 12/2014, 144 porcii
Celková cena vrátane DPH 321,12 €
Dátum doručenia 17. 12.2014
Dátum vyhotovenia 17. 12. 2014
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307