Obedy 11/15

08.01.2016 08:33
Číslo faktúry 150076
Predmet faktúry za stravu 11/2015, 252 porcii
Celková cena vrátane DPH 561, 96 €
Dátum doručenia 28.11. 2015
Dátum vyhotovenia 28.11. 2015
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307