Obedy 11/14

19.12.2014 10:03
Číslo faktúry 140053
Predmet faktúry za stravu 11/2014, 188 porcii
Celková cena vrátane DPH 419,24 €
Dátum doručenia 4. 12.2014
Dátum vyhotovenia 4. 12. 2014
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307