Obedy 10/14

19.12.2014 09:09
Číslo faktúry 140048
Predmet faktúry za stravu 10/2014, 190 porcii
Celková cena vrátane DPH 423,70
Dátum doručenia 29.10.2014
Dátum vyhotovenia 29.10.2014
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307