Obedy 1/2016

08.02.2016 09:12
Číslo faktúry 160005
Predmet faktúry za stravu 01/2016, 211 porcii
Celková cena vrátane DPH 470,53 €
Dátum doručenia 3. 2. 2016
Dátum vyhotovenia 3. 2. 2016
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307