Obedy 1/15

16.02.2015 10:18
Číslo faktúry 150006
Predmet faktúry za stravu 1/2015, 184 porcii
Celková cena vrátane DPH 410,32 €
Dátum doručenia 31. 1. 2015
Dátum vyhotovenia 31. 1. 2015
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307