Obedy 1/14

16.04.2014 12:36
Číslo faktúry 140006
Predmet faktúry za stravu 01/2014
Celková cena vrátane DPH 443,77
Dátum doručenia 03.2.2014
Dátum vyhotovenia 04.02.2014
Dodávateľ Základná škola
Adresa dodávateľa Topoľova 8, 94901 Nitra
IČO 37865307