nájomné 2020

20.02.2020 10:31
Číslo faktúry 202000011
Predmet faktúry nájomné za rok 2020
Celková cena vrátane DPH 1,00€
Dátum doručenia 02.01.2020
Dátum vyhotovenia 02.01.2020
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra
IČO 00308307