Mesto Nitra - nájomné

25.02.2021 12:10
Číslo faktúry 202100333
Predmet faktúry nájomné za rok 2021 v zmysle zmluvy 2606/2018/OM
Celková cena vrátane DPH 1,00 €
Dátum doručenia 25.01.2021
Dátum vyhotovenia 25.01.2021
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra
IČO 00308307