kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu

11.12.2018 13:01
Číslo faktúry 81/2018
Predmet faktúry kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu
Celková cena vrátane DPH 28,80 €
Dátum doručenia 30.11.2018
Dátum vyhotovenia 03.12.2018
Dodávateľ Minárik Juraj - kontrola hasiacich prístrojov
Adresa dodávateľa Záhumenice 559/95, 951 48 Jarok
IČO 34519807