Kategorizácia prác

19.07.2019 10:09
Číslo faktúry 2019214
Predmet faktúry vypracovanie posudku o riziku a kategorizácie prác
Celková cena vrátane DPH 336,00 €
Dátum doručenia 7.06.2019
Dátum vyhotovenia 07.06.2019
Dodávateľ SAFEMAN s.r.o.
Adresa dodávateľa Štefánikova 25, 94901 Nitra
IČO 48 092 673