Darovanie 2% z podielu dane

12.03.2020 09:30

Ak ste sa rozhodli, že svojimi 2% z podielu dane podporíte práve naše združenie, ďakujeme! Celý postup a potrebné tlačivo, Vyhlásenie, nájdete nižšie. 

Upozorňujeme, že v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá si sama podáva daňové priznanie sa postup mierne líši. Viď. https://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/


Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

        a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo         dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

        b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií,         pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020.

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie. Tlačivo s predvyplnenými údajmi  OZ Socia si môžete stiahnúť TU.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu  zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu:  https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

!!! Aktualizácia

Zákonom o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa predĺžila lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov až do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Príklad: ak vláda vyhlási obdobie pandémie za skončené napr. v júli 2020, vyhlásenie treba podať do 30. septembra 2020.