BECALEL revízie

22.10.2020 12:20
Číslo faktúry 200100065
Predmet faktúry revízie elektroinštalácie, bleskozvodu a elektrospotrebičov
Celková cena vrátane DPH 559,20 €
Dátum doručenia 25.09.2020
Dátum vyhotovenia 25.09.2020
Dodávateľ  Becalel s.r.o.    
Adresa dodávateľa Bučany 189, 919 28
IČO 46915354